Jaarlijks wordt door de leden van JCI Swentibold een nieuwe voorzitter gekozen. Het bestuur wordt door de voorzitter gevormd en bestaat uit vijf leden: de voorzitter, vice voorzitter, secretaris, penningmeester en de commissie-coördinator.

De JCI Swentibold Bestuursleden 2021:

Joyce Timmers – Voorzitter
Simone Bours  – Vice-Voorzitter
Maarten Jussen – Secretaris
Julie de Ree – Penningmeester
Yannick Diederen – Commissie-Coördinator