Een van de redenen om lid van JCI te worden is om kennis te vergaren, kennis die je in het dagelijks leven niet zou opdoen. De Commissie Leer vervult daarbij een faciliterende rol naar de Leden en Observers binnen onze kamer.

Kennis-delen

Kennis is macht, maar kennis delen is kracht. Het is dan ook niet alleen de taak van de commissie Leer om te faciliteren in kennis, maar bovenal ook in een omgeving waar kennis gedeeld kan worden. Jaarlijks worden er door deze commissie trainingen georganiseerd. Trainingen in de vorm van een avondvullende sessie, maar ook door de organisatie van een heel weekend, waarbij de leden getraind worden op een (inter)nationale locatie. Op het vlak van kennis delen, zorgt deze commissie voor zogeheten “jobtalks”. Een moment waarop alle leden uitgenodigd worden een kijkje te nemen achter de schermen van een bedrijf. Dit kan zijn in elkaars eigen “keuken”, maar ook op andere locaties waar je normaal gesproken niet gauw komt.

Tenslotte wordt het jaarlijkse trainingsweekend vormgegeven door deze commissie. Uiteraard met een tintje “learning-by-doing”.